Wat heeft de toekomst in petto voor interieurontwerp? - Laten we eens kijken naar enkele trends die van invloed zijn op ontwerpoplossingen in 2021 en daarna

10 February 2021

De levensomstandigheden op aarde veranderen de laatste jaren snel met een toenemende milieucrisis, pandemische ziekten en de uitdagingen die voortvloeien uit het leven in een complexe en sterk gedigitaliseerde wereldwijde samenleving. Zonder aandacht voor milieu, duurzaamheid en welzijn lopen we het risico om een wereld over te dragen aan de volgende generaties waarin het leven erg uitdagend is. Dit heeft een grote invloed op het ontwerpen voor de bebouwde omgeving en de materialen die we gebruiken. Voor 2021 zullen ontwerpoplossingen die gericht zijn op duurzaamheid absoluut noodzakelijk worden en welzijn zal hoog op de agenda staan. Laten we eens kijken naar enkele van de trends die centraal staan.

Rockfon® Color-all™ bij Planon in Nijmegen

Wat zal er anders zijn dan de afgelopen jaren?

Al enkele jaren moest alles van muren en plafonds tot werkbladen helderwit zijn als achtergrond voor pronkstukken en designklassiekers.

Maar dit staat op het punt te veranderen. Mensen richten zich op comfort, het creëren van visuele aantrekkelijkheid en een ontspannende sfeer met behulp van kleuren en natuurlijke materialen die de natuur uitnodigen. Het groeiende bewustzijn over duurzaamheid, holistisch ontwerp en de noodzaak om opnieuw contact te maken met de natuur voor meer welzijn worden de belangrijkste kenmerken van 2021.

Bij Rockfon voegen we de daad bij het woord. In een interview met onze Innovation Director Christian Klinge hebben we uitgezocht wat er in 2021 trending zal zijn en welke invloed dit heeft op Rockfon. Hij is het aanspreekpunt als u wilt begrijpen hoe deze nieuwe trends van invloed zijn op de behoeften van de klant en hun ontwerpkeuze.

Wat zullen de belangrijkste trends zijn die interieurontwerpen domineren en beïnvloeden als we het hebben over welzijn, duurzaamheid en innovatie?

Ik ben ervan overtuigd dat op de natuur gebaseerd ontwerp of biofiel ontwerp of alles wat verband houdt met eenvoudig groen leven niet alleen voor 2021 trending zal zijn, maar ook de jaren erna. Dit is gebaseerd op de wens om in te spelen op de grote milieu-uitdagingen die we ervaren en het respecteren van de natuur als de basis voor het leven. Ook kwesties in verband met de COVID-19-pandemie, de aspecten van globalisering en overbevolking zullen ons sturen in de richting van eenvoudiger en groener leven. Een manier van leven die een beter uitgebalanceerde relatie vereist met de natuurlijke wereld om ons heen. Dit is het moment om verantwoordelijkheid te nemen, ook in de ontwerpbranche.

Ik zou zeggen dat de dagen van futurisme en materialisme voorbij zijn als we het over design hebben. Het hele concept van 'verbruik en verspilling' is niet meer haalbaar en mensen worden beter geïnformeerd over hoe hun gedrag hun omgeving beïnvloedt. Zelfs de expressies en methoden die worden toegepast in de architectuur, waar specifieke computergegenereerde ontwerpen trending zijn, zullen veranderen. Ik denk dat mensen de komende jaren iets warms, omarmends en unieks willen. Dingen die ze kunnen aanraken en voelen, iets natuurlijks dat geen bedreiging vormt voor ons bestaan.

Dit aspect van verantwoordelijkheid nemen, in alle opzichten, zal een dominante factor zijn en misschien wel het grootst op het gebied van ontwerp, architectuur, productie en materiaalkeuze.

Duurzaamheid is voor mij geen trend, maar een noodzaak.

Christian Klinge

Innovation Director bij Rockfon

Zo duurzaam mogelijk willen zijn ontstaat door het kijken naar de aspecten van circulariteit en de beschikbare mogelijke oplossingen. Het hergebruik, de recycling en zelfs de upcycling van 'afval naar producten' worden toonaangevende trends en we zullen meer oplossingen zien die dit centraal stellen. Het gaat niet alleen om de focus op één belangrijk element, maar ook over hoe kleine veranderingen in diverse parameters een aanzienlijke impact kunnen hebben op de duurzaamheid.

Welke invloed hebben deze trends op de eindgebruiker?

Ondanks het streven naar eenvoud verwacht ik een meer holistische benadering van het ontwerp. Oplossingen zullen complexer worden en het omarmen van complexiteit zal de komende jaren een trend zijn. Ontwerpen zullen afstappen van de meer lineaire oplossingen voor eenmalig gebruik en focussen op oplossingen die het volledige spectrum van het leven van mensen omarmen - producten en oplossingen die het welzijn ondersteunen en mensen helpen om in contact te komen met de natuur.

Ik denk dat we een beweging in de richting van nabijheid en een nauwere band met de mensen om ons heen zullen zien. Familie en vrienden worden nog belangrijker. We zullen onderzoeken hoe we ruimtes kunnen samenvoegen en combineren om een gedeeld leven te bevorderen. We zullen onszelf omhullen en beschermen tegen de dreiging van het potentieel catastrofale pad dat we nu lopen.

Ik denk ook dat we veel meer 'platformdenken' zullen zien. Het is een aspect van de manier van denken die we bij Rockfon nastreven bij onze ontwerpontwikkelingen, waarin we complexe functionaliteit willen omarmen en ondersteunen.

Wanneer ik verwijs naar 'platformdenken', geloof ik dat er de afgelopen decennia de neiging is geweest om kant-en-klare oplossingen met een vooraf gedefinieerde functie en esthetiek na te streven. Ik denk dat we naar producten en diensten zullen gaan kijken die de gebruiker in staat stellen om de oplossing te vormen of zelfs aan te passen op basis van zijn specifieke behoeften. Ontwerpen worden meer modulair, flexibeler en kunnen zelfs worden aangepast aan meerdere accessoires en technologieën. Gebruikers kunnen de ontwerpen opnieuw configureren om aan hun behoeften te voldoen en verschillende functies mogelijk te maken. De manier van denken die het mogelijk maakt om een ontwerpoplossing te interpreteren en te koppelen aan meer functies zal de boventoon voeren. We zullen de komende jaren dus modulariteit en personalisering zien.

Wat zijn volgens u de gevolgen van deze aspecten voor akoestische plafonds?

Als we het hebben over het omarmen van aspecten van plafonds, muren en interieurs, denk ik niet dat we het alleen als plafond of als één component zullen beschouwen. Ik beschouw het als een drager van meerdere technologieën en functies, misschien om de digitale dimensie te onderzoeken of om andere componenten te integreren die in de binnenomgeving worden gebruikt. Ik denk dat we plafonds niet alleen als één ding moeten zien, maar ook als een oppervlak of canvas dat zich kan aanpassen aan de verschillende beschikbare technologieën en accessoires die de gebruiker wil. Dit kunnen verschillende elementen zijn die erin geïntegreerd zijn of eraan hangen om een veelzijdigere expressie en functionaliteit te bieden.

Als het om een wandsysteem gaat, kan het gaan om beugels of systemen voor het bevestigen van planken of hangende planten en uitnodigen tot aanpassing naar wens en de natuur rechtstreeks in het ontwerp te brengen. Het kunnen echter ook andere componenten zijn die u in het dagelijks leven gebruikt, die aanpasbaar zijn en een nieuwe dimensie voor het systeem creëren.

Dit is vandaag de dag een grote uitdaging voor de systeemontwerper en vereist een heel andere denkwijze. Je moet de verscheidenheid aan aspecten en dimensies begrijpen waarmee je te maken kunt krijgen bij de ontwikkeling van een nieuw systeem of product – zelfs die je nu nog niet kunt bedenken. De systeemontwerper moet naar het bredere plaatje kijken en zich inspannen om de context te begrijpen waarin de oplossing zal worden geïmplementeerd. Het is belangrijk om het standpunt van een gebruiker in te schatten en vragen te stellen als: "Wat zou er hier kunnen gebeuren?" - "Wat hebben ze nodig om te groeien” of “Wat zouden ze eventueel willen verbinden aan ons ontwerp om de dingen goed te laten werken?" Zelfs open staan voor producten van andere partijen zodat ze op je systeem kunnen aansluiten.

Het is zaak om wat we onder onze merknaam aanbieden te beschouwen als een platform dat op elke gewenste manier kan worden gebruikt.

Wat is uw mening over hoe een pandemie als COVID-19 van invloed is op het interieurontwerp? Denkt u dat er meer nadruk gelegd zal worden op hygiënisch bouwmateriaal in openbare ruimtes zoals restaurants, detailhandel en vrije tijd?

Ik zou zeggen dat er een groot onderscheid is tussen het professionele segment dat moet omgaan met de invloed van de veranderingen op onze manier van leven en het gedrag en manier van leven van de eindgebruikers. Daarmee bedoel ik hoe de veranderingen na de pandemie hun gedrag en gevoel van bescherming zullen beïnvloeden. Ik zou zeggen dat deze specifieke mentaliteit van de klanten zeer nauw samenhangt met de natuurlijke trend. In deze op de natuur gebaseerde trend ligt de nadruk op het wegnemen van de oplossingen die schade aan de natuur en het milieu veroorzaken. Op dit moment zien we dat de aarde terug vecht en als mensheid willen we voorkomen dat we meer schade veroorzaken, maar mensen weten nog niet wat ze eraan moeten doen. Ze beginnen dus met zich terug te trekken en ruimte te maken voor activiteiten, zowel sociaal als werkgerelateerd, die van huis uit kunnen worden uitgevoerd.

Denkt u dat de ervaringen die we tijdens een pandemie hebben ondervonden van invloed zijn op het ontwerp en de vormgeving van gebouwen in het algemeen?

Wat het professionele segment betreft, denk ik dat de focus meer op het ontwerp zal liggen en hoe we oplossingen kunnen creëren die veiliger en gezonder zijn. Ontwerpen zullen zich bezighouden met desinfectieproblemen, maatregelen voor veilige afstand, reiniging en andere factoren die verband houden met hygiëne en gezondheid. Anderzijds zie ik ook dat de volledige aandacht voor hygiëne geleidelijk aan kan afnemen zodra de situatie terugkeert naar normaal. Maar de hele biofiele trend zal blijven bestaan en een invloedrijkere factor worden in het toekomstige ontwerp.

Wat zijn interessante zaken waar onze klanten in 2021 vol vertrouwen naar uit kunnen kijken en hoe verhouden ze zich tot de trends die u eerder hebt genoemd?

Ik hoop dat onze klanten een geheel nieuwe dimensie van Rockfon zullen ervaren.
Met betrekking tot onze nieuwe merkidentiteit zorgen we ervoor dat we de daad bij het woord voegen en nieuwe oplossingen aanreiken die in lijn zijn met onze merkbeloften om een wereld te creëren die voor iedereen aangenaam klinkt - en de kwaliteit van leven en welzijn ondersteunen. Voor het eerst zullen ze echte ontwerpproducten ervaren die ontwikkeld zijn op basis van een meer holistische aanpak en meer modulair en platformgericht zijn. Nieuw is dat we nieuwe materialen opnemen in het portfolio, wat een volgende stap is in het bereiken van onze doelstellingen.

In 2021 zal Rockfon zich openstellen voor een geheel nieuwe dimensie die onze klanten ten goede komt en een duurzamere en natuurgerichte manier van leven ondersteunen. We willen een belangrijke stap zetten in onze nieuwe merkdimensie. We lanceren niet alleen nieuwe producten, maar lanceren ook geheel nieuwe productcategorieën. Het wordt een palet van nieuwe oplossingen die de designdimensie van onze producten zichtbaar maken. We zetten weer een stap vooruit in innovatie en creëren de mogelijkheid om de ontwerpdimensie van onze oplossingen te verkennen. Hiermee verwachten we onze positie in de markt te versterken.

De campagne 'De kleur van welzijn' wordt binnenkort gelanceerd. Hoe verwacht u dat dit van invloed zal zijn op het interieurontwerp en de rol van kleuren bij het ontwerpen van een ruimte?

De afgelopen jaren zagen we het gebruik van kleuren weer opkomen en ik denk dat het gebruik van meer kleuren in interieurs trending wordt. Het kleurenpalet waar we nu naar kijken is geïnspireerd op de kleuren uit de natuur. Het wordt gekenmerkt door matte, stoffige, schaduwrijke en lichte kleuren in verschillende nuances. Ik denk niet dat we net als in het verleden een explosie van felle kleuren zullen zien, maar dat we op de natuur geïnspireerde kleuren verwelkomen in onze interieurs en ontwerpkeuzes met zachtere, natuurlijkere en aardse tinten.

Uniek aan ons nieuwe kleurenportfolio is dat het ook is ontwikkeld met behulp van 'platformdenken'. Niet alleen zijn onze producten in kleuren verkrijgbaar, maar ook de draagstructuur is nu in bijpassende kleuren verkrijgbaar. Het nieuwe palet is zo gemaakt dat kleuren en kleurtinten met elkaar kunnen worden gecombineerd voor mix & match-mogelijkheden. Ook dit sluit aan op de trend van een meer holistische manier van denken.

Hiermee stellen we klanten en gebruikers in staat om hun visie te realiseren, omdat ze de producten en materialen kunnen kiezen die bij hun ontwerpambities passen. Ik zou zeggen dat we gebruikers en bestekschrijvers ontwerpvrijheid bieden, en voor mij is dat een grote stap vooruit voor Rockfon.

De producten en kleuren zijn doelbewust gemaakt om te worden gecombineerd voor een verscheidenheid aan interieuromgevingen.

Klinkt prachtig.