Gezondere gebouwen voor gezondere mensen

1 January 1

Welzijn is belangrijk en onze omgeving beïnvloedt hoe we ons voelen. We belichten enkele factoren waarom een gezonde luchtkwaliteit belangrijk is voor jou en je gebouw, en wat je er aan kunt doen.

Duurzame, gerecyclede materialen voor een beter binnenmilieu

Door de sterke nadruk op welzijn sinds het begin van de pandemie, moeten we steeds onthouden dat de binnenruimten hierin en de manier waarop we ons voelen een grote rol spelen. Gure gebouwen kunnen een grote invloed hebben op de mensen die zich er bevinden. We belichten de belangrijkste factoren en wat je kunt doen om er verandering in te brengen.

Vervuiling buiten de deur houden? Ik dacht het niet...

We denken dat we door onze deuren en ramen te sluiten alle slechte effecten van vervuiling buiten ons huis laten. Maar de werkelijkheid ligt heel anders. Wist je dat de luchtkwaliteit binnenshuis vaak slechter kan zijn dan buitenshuis? Dat is tegenwoordig in veel gebouwen het geval (EPA, 2021) en dat is verontrustend voor alles en iedereen. Mensen hebben de neiging steeds meer tijd binnenshuis door te brengen. Volgens Klepeis et al. (2001) brengen we er meer dan 90% van onze tijd door. Aandacht voor een goede binnenluchtkwaliteit is dus essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn.

Ken je vijand, ken jezelf

Sun Tzu schreef in zijn boek "De kunst van het oorlogvoeren", "Wie de vijand kent en zichzelf zal in honderd veldslagen niet in gevaar zijn". Door de oorzaak van het probleem te begrijpen kunnen we werken aan een oplossing en een gezonder binnenmilieu in onze gebouwen tot stand brengen.

De uitstoot van de verbranding van brandstoffen die we gebruiken om te kunnen koken en te verwarmen kan een zeer sterke oorzaak zijn van vervuiling binnenshuis die bij mensen aanzienlijke nadelige effecten kan veroorzaken. Bovendien kan een slechte luchtfiltering de groei van schimmels en bacteriën bevorderen, wat tot een slechte kwaliteit van de binnenlucht kan leiden. Tenslotte zijn vluchtige organische stoffen (VOS), die als gassen vrijkomen uit het oppervlak van bouwmaterialen, verf, vernis, schoonmaakmiddelen en meubilair, verantwoordelijk voor een hele reeks gezondheidsklachten

Nog altijd niet overtuigd?

Gezondheidsproblemen van mensen hebben vaak te maken met een slechte luchtkwaliteit binnenshuis. En dat kan variëren van lage concentratie en vermoeidheid tot zelfs vroegtijdige sterfte. In feite worden 3,8 miljoen sterfgevallen toegeschreven aan de blootstelling binnenshuis aan rook van kooktoestellen en brandstoffen (WHO, n.d.). Slechte luchtkwaliteit binnenshuis kan effect hebben op ons cognitief functioneren en leiden tot verminderde productiviteit. De invloed van vluchtige organische stoffen kan leiden tot lucht- en keelirritatie, misselijkheid en hoofdpijn (WHO, n.d.).

Studies hebben aangetoond dat cognitieve scores 101% hoger kunnen zijn in gebouwen die geïnvesteerd hebben in een goede binnenluchtkwaliteit en verbeterde ventilatie (Allen J., et al., 2016). Investeren in een goede binnenluchtkwaliteit in het gebouw leidt niet alleen tot gezondere en gelukkigere mensen, maar kan ook een directe economische invloed hebben. Betrokken personeel kan leiden tot een verbetering van de bedrijfsprestaties met wel 30% en 3 van de 4 gebouweigenaars melden dat zulke gezonde gebouwen gemakkelijker verhuurd kunnen worden.

People walking on a staircase in an indoor garden environment at the top floor of a high rise building

Binnentuin voor een beter binnenklimaat

Oplossingen voor een beter binnenmilieu

Verbetering van de luchtfiltering en keuze van materialen die van nature schimmel- en meeldauwwerend zijn, kunnen tot aanzienlijke verbeteringen van de luchtkwaliteit binnenshuis leiden. Aandacht voor goede bouwmaterialen die zorgen voor goede isolatie en goede luchtfiltering kan eveneens helpen.

Aandacht voor de keuze van geschikte bouwmaterialen is ook van essentieel belang om het niveau van de VOS emissies in je gebouw te verlagen. VOS emissies van bouwmaterialen zijn tegenwoordig gereglementeerd in vele delen van de wereld, zoals in Californië en Europa. Er zijn echter aanvullende keurmerken die nog een stap verder gaan, door strengere grenzen aan de uitstoot in de binnenlucht te stellen, en een nog beter binnenmilieu aan te moedigen.  De labels kunnen geleverd worden ter ondersteuning van een duurzaamheidscertificering van een gebouw, zoals LEED, BREEAM, WELL, HQE en DGNB, en zijn een belangrijke indicator voor de duurzaamheidsbeoordeling van het gebouw. 

De producten van Rockfon zijn in het bezit van de beste labels voor binnenklimaat in hun klasse, zodat je zeker kunt zijn van het niveau van de binnenluchtkwaliteit, wanneer je een Rockfon product kiest. Onze producten kunnen, afhankelijk van de markt en het type, de volgende labels hebben:

Ervoor zorgen dat je producten kiest die zulke keurmerken dragen is essentieel voor een goede leefomgeving voor de gebruikers en bewoners van het gebouw en een waardevolle investering voor de toekomst.

  1.  
References: 

Allen, J., MacNaughton P, et al. (2016) Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments. Environmental Health Perspectives [Online] Available at: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037 [Accessed July 2021]

 Hay Group, "Employee Engagement", available via: https://www.kornferry.com/uk/solutions/organizational-strategy/employee-engagement

KLEPEIS, N., NELSON, W., OTT, W. et al. The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants. J Expo Sci Environ Epidemiol 11, 231–252 (2001). https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500165

United States Environmental Protection Agency (EPA), 2021, “Indoor Air Quality” [online], available via https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/inside-story-guide-indoor-air-quality, accessed July 2021

World Health Organisation. (n.d). Air pollution [online] Available at: https://www.who.int/airpollution/en/ , Accessed  July 2021