Categorie

Akoestiek

Waarom zijn de akoestische eigenschappen van een omgeving belangrijk?

Geluid is hoorbare energie die een negatief effect kan hebben op fysiek en psychisch welzijn. Het gebruik van geluidsabsorberend materiaal vermindert de weerkaatsing van geluid en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.

Akoestische panelen van steenwol

Steenwol is van nature een materiaal dat veel geluid absorbeert, waardoor onze plafond- en wandoplossingen beschikken over uitstekende akoestische eigenschappen.  Hiermee kunt u een hoog akoestisch comfort bereiken, met behoud van een mooie uitstraling. De akoestische prestaties van Rockfon producten zijn getest door onafhankelijke en gecertificeerde laboratoria.

 • Op school wordt tot wel 70% van de medeklinkers die docenten uitspreken niet gehoord door de scholieren(1)
 • In ziekenhuizen is geluidsbeheersing heel belangrijk voor het herstel van patiënten. “Ongewenste geluiden” kunnen leiden tot een hogere hartslag, verhoogde bloeddruk en een snellere ademhaling(2)
 • Op kantoor gelooft 70% van de medewerkers dat hun productiviteit hoger zou zijn in een omgeving met minder lawaai(3)

1) “Speech Intelligibility in Classrooms” research project conducted by The Department of Building Engineering & Surveying of Herriot-Watt University in Edinburgh
2) Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007

Hoe gedraagt geluid zich in een ruimte?

Wanneer een geluidsgolf een oppervlak raakt, wordt een deel van de energie weerkaatst. Het materiaal absorbeert een gedeelte en de rest wordt overgedragen. De kwaliteit van geluidsabsorptie wordt bepaald door de indeling van de ruimte en de gebruikte materialen.

Steenwol heeft van nature voortreffelijke geluidsabsorberende eigenschappen.

Goede geluidsabsorptie

 • Geluidsabsorptie regelt het geluidsdrukniveau van de omgeving om een comfortabele ruimte te creëren waarin mensen zich kunnen concentreren en productief kunnen werken zonder irritatie of stress door lawaai.
 • Het verhoogt de verstaanbaarheid, zodat een presentatie en een gesprek eenvoudiger te begrijpen zijn.
 • Het vermindert de weerkaatsing (galm) en het ‘cocktailparty’ effect, waarbij het geluidsniveau in een ruimte ongecontroleerd toeneemt doordat mensen steeds harder gaan praten om nog gehoord te worden, totdat iedereen schreeuwt.
Hoeveel geluid dringt van de ene ruimte door in de andere?

Onze plafonds van steenwol kunnen de overdracht van ongewenste geluiden van de ene naar de andere ruimte beperken. De totale geluidsisolatie van aangrenzende ruimten wordt uitgedrukt in DnT,w, R´w of DnT,A waardes. Dit vertegenwoordigt het vermogen van een totale constructie (scheidingswand, plafond, vloer en alle aansluitingen) om spraak, muziek of andere geluiden tegen te houden, die worden overgedragen via de lucht en bouwelementen. Hoe hoger de waarde (in dB), des te beter de prestaties.

Sommige regulerende instanties schrijven een minimum niveau voor van 35-45 dB tussen kantoorruimtes, of 50-60 dB tussen appartementen en woonruimtes. Massa, luchtdichtheid en absorberend vermogen zijn de primaire eigenschappen die het geluidsisolerende vermogen van een materiaal bepalen. Massa, luchtdichtheid en absorberend vermogen zijn de primaire eigenschappen die het geluidsisolerende vermogen van een materiaal bepalen.

De contactgeluidsisolatie tussen twee verdiepingen is een uitdrukking van het isolerende vermogen van een constructie tegen geluiden die worden opgewekt door contact, zoals voetstappen en dichtslaande deuren. Het wordt gekenmerkt door het contactgeluidsdrukniveau L'nT,w en uitgedrukt in dB. Hoe lager de waarde, des te lager het geluidsdrukniveau en des te beter de contactgeluidsisolatie is. Sommige regulerende instanties schrijven een maximum L’nT,w (L’nT(Tmf,max),w in geval van scholen) niveau voor van 60 dB in klaslokalen en kantoorruimtes.


Geluidsoverdracht tussen aangrenzende ruimtes

Rockfon plafonds van steenwol kunnen geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte beperken.

Verbeterde geluidsisolatie

 • Alle wanden en plafonds beperken in bepaalde mate de geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte.
 • Het gebruik van bouwelementen met superieure geluidsisolerende eigenschappen levert meer privacy op en een hogere mate van vertrouwelijkheid.
 • Geluidsisolatie levert een bijdrage aan een lager geluidsdrukniveau in aangrenzende ruimtes en zorgt daarmee voor een omgeving met meer comfort waarin iedereen zich makkelijk kan concentreren.
Wat duidt het geluidsdrukniveau aan?

Het geluidsdrukniveau geeft aan hoe luid het in een ruimte is. Blootstelling aan een continu hoog geluidsdrukniveau of te hoge geluidspieken kan op den duur schadelijk voor de gezondheid zijn.

Een gemiddeld geluidsdrukniveau is belangrijk voor elke omgeving – van fabriek tot kleuterschool. De Europese Unie heeft een maximum blootstellingsniveau vastgesteld van 85 dB(A). In sommige landen mogen publieke evenementen als concerten niet boven 96 dB(A) uitkomen.

Het geluidsdrukniveau in een ruimte hangt af van de sterkte van de geluidsbron, de vorm van de ruimte en het aantal en de kwaliteit van de geluidsabsorberende oppervlakken.

Bron: United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration

Industriële omgevingen hebben zeer vaak een hoog geluidsdrukniveau dat specifieke akoestische maatregelen vereist. Rockfon biedt een aantal verschillende oplossingen zoals sterk absorberende plafonds, baffles of wandpanelen. Het geluidsdrukniveau geeft aan hoe luid het in de ruimte is. Blootstelling aan een continu hoog geluidsdrukniveau of te hoge geluidspieken kan op den duur schadelijk voor de gezondheid zijn. Het geluidsdrukniveau geeft aan hoe luid het in de ruimte is. Blootstelling aan een continu hoog geluidsdrukniveau of te hoge geluidspieken kan op de duur schadelijk voor de gezondheid zijn.

Wat drukt de nagalmtijd uit?

De belangrijkste factor in alle voorschriften is de nagalmtijd, gedefinieerd als de tijd die het duurt totdat het geluidsdrukniveau 60 dB onder het oorspronkelijke niveau is gezakt.

In de meeste gevallen verbetert een korte nagalmtijd het akoestisch comfort. Maar in sommige situaties – zoals in concertzalen of conferentieruimtes – kan een langere nagalmtijd het luistercomfort juist verhogen.

De nagalmtijd is afhankelijk van de grootte en vorm van de ruimte, in combinatie met de hoeveelheid, kwaliteit en positionering van absorberende oppervlakken in de ruimte. Hoe meer geluidsabsorptie in de ruimte, des te korter is de nagalmtijd.

Wat drukt spraakverstaanbaarheid uit?

Spraakverstaanbaarheid meet hoe goed gesproken tekst te horen en te begrijpen is in een ruimte. Het is nauw verbonden met de nagalmtijd.

Veel factoren hebben invloed op de spraakverstaanbaarheid. Hiertoe behoren de sterkte van het spraaksignaal, de richting van de geluidsbron, het niveau van het achtergrondlawaai, de nagalmtijd en de vorm van de ruimte.

Meestal wordt spraakverstaanbaarheid uitgedrukt in de Speech Transmission Index (STI) op een schaal van 0 tot 1. In een klaslokaal moet deze waarde bij voorkeur boven 0,6 liggen. Een vereenvoudigde (snellere) meetmethode voor spraakverstaanbaarheid is de Rapid Speech Intelligibility Transmission Index (RASTI).

Wat is geluidsisolatie?

De totale geluidsisolatie is het vermogen van een ruimte (scheidingswanden, plafond, vloer en alle aansluitingen) om geluidsoverdracht via de lucht en bouwelementen te voorkomen.

De totale geluidsisolatie van aangrenzende ruimtes wordt uitgedrukt in DnT,w, R’w of DnT,A waardes. Hoe hoger de waarde (in dB), des te beter de prestaties. Massa, luchtdichtheid en absorberend vermogen zijn de primaire eigenschappen die het geluidsisolerende vermogen van een materiaal bepalen. Sommige regulerende instanties vereisen een minimum van 35-45 dB tussen twee kantoorruimtes.

Ervaring van de gebruiker:

30 dB (A)
Een gesprek in de aangrenzende ruimte kan duidelijk gehoord en verstaan worden

40 dB (A)
Een gesprek in de aangrenzende ruimte wordt vaag waargenomen

50 dB (A)
Het geluid in de aangrenzende ruimte is niet hoorbaar

Contactgeluidsisolatie

Contactgeluidsisolatie tussen verdiepingen is het vermogen van de constructie om contactgeluiden, zoals voetstappen, te isoleren. Het wordt gekenmerkt door het contactgeluidsdrukniveau L’nT,w in dB. Hoe lager de waarde, des te beter de contactgeluidsisolatie is. Regulerende instanties staan meestal een maximum L’nT,w van 60 dB toe in klaslokalen en kantoorruimtes.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren voor geluidsabsorptie?

Geluidsabsorptie wordt gemeten met behulp van de geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa (α), met een waarde tussen 0 en 1,00. Nul staat voor geen enkele absorptie (totale weerkaatsing) en 1,00 voor totale absorptie van het invallende geluid. Deze coëfficiënt wordt gebruikt om de algemene indicatoren van geluidsabsorptie te bepalen volgens de uitleg hieronder:

Gewogen geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)

Alfa W of αw wordt berekend volgens ISO 11654 met behulp van de praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt/αp-waarden bij standaard frequenties en deze te vergelijken met een referentiecurve. Alle leveranciers van systeemplafonds in Europa vermelden de αw-waarde bij hun producten.

Steenwol dat wordt gebruikt in Rockfon producten biedt de beste prestaties in vergelijking met veel andere materialen.

Gelijkwaardig geluidsabsorptie oppervlak (Aeq)

De geluidsabsorptie-eigenschappen van eilanden en baffles worden gekwantificeerd aan de hand van het gelijkwaardig geluidsabsorptie oppervlak Aeq uitgedrukt in m² per object. De Aeq wordt gemeten volgens ISO 354. Dit is een fictief absorberend oppervlak van αw = 1,00 dat dezelfde hoeveelheid geluid zou absorberen als het geteste eiland of de geteste baffle. Er bestaat geen gestandaardiseerd “gewogen” gelijkwaardig geluidsabsorptiegebied. De beste manier om een gewoon plafond te vergelijken met een plafond uit eilanden of keerschotten, is het berekenen van de nagalmtijd voor elke ruimte en situatie.

Rockfon eilanden en baffles leveren hoge geluidsabsorptie als modulaire systeemplafonds niet geschikt zijn.

Absorptieklassen

De internationale standaard ISO 11654 verdeelt de absorberende prestaties in vijf klassen, van A tot E. De αp-waarden worden vergeleken met een reeks vaste referentiecurves. Er reikwijdte van de referentiecurves is vrij groot, dus de absorptieklassen vormen slechts een algemene indicatie van de geluidsabsorptie.

Veel Rockfon plafonds bieden klasse A geluidsabsorptie.

Geluidsreductiecoëfficiënt (NRC)

Berekend volgens ASTM C423, levert de geluidsreductiecoëfficiënt (NRC: Noise Reduction Coefficient) een classificatie van één cijfer voor geluidsabsorptie (hoe hoger, hoe beter). Het is het rekenkundig gemiddelde van de gemeten geluidsabsorptiecoëfficiënt αs bij frequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz. NRC geeft een gelijke weging over het hele frequentiegebied, wat betekent dat het niet zo nauwkeurig is als αw.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren voor geluidsisolatie?

Overlangsgeluidsisolatie

De Dn,f,w waarde in dB kwantificeert de geluidsisolatie in de lengte, geleverd door het plafond tussen twee ruimtes. Hoe hoger de Dn,f,w waarde, des te beter de overlangsgeluidsisolatie. De Dn,f,w waarde is gelijk aan de eerder gebruikte Dn,c,w waarde.

Dn,f,w wordt gebruikt door akoestisch experts als prognose van de totale geluidsisolatie DnT,w (R’w; DnT,A) tussen aangrenzende ruimtes.

Directe geluidsisolatie

De directe geluidsisolatie in dB wordt uitgedrukt in de index voor geluidsdemping (Rw). Deze meet de reductie van het geluid dat door het systeemplafond dringt.

Plafonds met een hoge geluidsdempingsindex Rw helpen lawaai voorkomen dat afkomstig is van de installaties in het plenum.

C & Ctr waardes

Om het effect van geluidsisolatie onder specifieke omstandigheden te beoordelen, registreren laboratoria Dn,f,w of Rw als indicatie van C en Ctr waarden. C is de aanduiding voor "roze" geluid zoals spraak, muziek, TV, spelende kinderen, enz. Ctr is de aanduiding voor verkeersgeluiden. Hoe lager de C en Ctr waarden, des te beter.

Welk effect heeft geluidsabsorptie op de overlangsgeluidsisolatie?

In de praktijk bestaat er een sterke samenhang tussen geluidsabsorptie en overlangsgeluidsisolatie. Dit wordt niet weerspiegeld door de Dn,f,w waarde gemeten in laboratoria. Bij een gelijke Dn,f,w waarde, zal het gebruik van een sterk geluidsabsorberend plafond resulteren in een lager geluidsdrukniveau in de ontvangende ruimte.

Het plafond met de hoogste αw zal de geluidsdruk zowel in de zendende, als in de ontvangende ruimte beter verlagen. De invloed van geluidsabsorptie op het waargenomen geluidsdrukniveau kan worden berekend en wordt bevestigd door praktijktesten.

 Met een identieke Dn,f,w waarde (in dit geval 44 dB), levert een sterk absorberend plafond een lager geluidsdrukniveau op dan een laag absorberend plafond.

Het Rockfon dB assortiment

Ons dB assortiment is ontworpen om overlangsgeluidsisolatie te blokkeren, waardoor een unieke combinatie wordt geboden van uitstekende geluidsisolatie en geluidsabsorptie in één paneel.

Brand

Hoe voorkomt steenwol de ontwikkeling of verspreiding van brand?

Steenwol is de veilige basis van alle Rockfon producten. Het is gemaakt van basalt dat van nature onbrandbaar is.

Rockfon heeft zeer veel geïnvesteerd in brandtesten en aanverwante ontwikkelingen.Het gedrag van verschillende materialen volgens de standaardtijd/temperatuurcurve van de brandwerendheidsnorm ISO 834. Om de verwoestende effecten van brand te voorkomen zijn twee Europese verordeningen van toepassing op bouwmaterialen:

Brandreactie

Brandwerendheid

Hoe wordt de ontvlambaarheid van een bepaald materiaal geclassificeerd?

De beoordelingscriteria van de EU voor brandreactie (EN 13501-1) meten de ontvlamheid van een materiaal, de snelheid waarmee warmte vrijkomt, de snelheid waarmee vlammen zich verspreiden, de snelheid waarmee rook wordt uitgestoten, de emissie van giftig gas, brandende druppels/deeltjes en/of een combinatie van deze veiligheidsaspecten.

A1 is de hoogste classificatie. A1-producten dragen niet bij aan de ontwikkeling en verspreiding van vuur. Evenmin produceren zij rook of brandende druppels.

De meeste Rockfon plafonds zijn A1 geclassificeerd.

Wat wordt aangeduid met brandwerendheid?

Brandwerendheid geeft aan hoe goed een bouwelement een brand kan tegenhouden en kan voorkomen dat deze zich gedurende een bepaalde tijd van de ene ruimte naar de andere verspreidt.

Drie criteria worden gemeten:

R: Draagkracht
E: Integriteit
I: Isolatie

Dankzij de brandwerende eigenschappen van steenwol bieden Rockfon plafondpanelen een uitstekende bescherming tegen brand.

Binnenklimaat

Welk effect hebben Rockfon producten op het binnenklimaat?

Hoewel we de kwaliteit van de buitenlucht of ventilatie niet kunnen regelen, kunnen we er wel voor zorgen dat onze producten een positieve bijdrage leveren aan het binnenklimaat, ongeacht de plek waar ze geplaatst worden.

 • Al onze producten voldoen aan de E1 classificatie, wat garandeert dat ze voldoen aan de vereisten van de Europese Unie voor uitstoot van formaldehyde.
 • Het strenge Finse Binnenklimaatlabel, M1 en het Binnenklimaatlabel zijn toegekend aan een representatief scala van onze producten. Dit toont aan dat ze de wettelijke vereisten voor uitstoot in binnenomgevingen overtreffen.
 • Sommige van onze producten zijn ISO Klasse 5 of lager geclassificeerd, waardoor ze voldoen aan de eisen voor 'cleanroom' toepassingen.
 • We maken geen gebruik van fotokatalysatoren, want wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat deze kunnen bijdragen aan secundaire emissies die schadelijk zijn voor de vollksgezondheid. (WHO 1989, Wolkoff et al 1997).

Waarom is lichtreflectie belangrijk voor het binnenklimaat?

Slechte verlichting kan leiden tot overbelasting van de ogen, vermoeidheid en pijn, met slechtere prestaties tot gevolg, met name bij banen waarbij visuele apparatuur zoals computers een belangrijke rol speelt. Aangezien dit soort werk inmiddels gebruikelijk is, zal het belang van verlichting voor de visuele gezondheid en de prestaties op het werk waarschijnlijk steeds groter worden. Licht is belangrijk voor ons welzijn en onze prestaties.

De kwaliteit van modern kunstlicht is verbeterd. Maar de aangenaamste en voordeligste lichtbron is nog steeds de zon, ook al is het niet voldoende en wordt het vaak gecombineerd met kunstlicht. Daarom is niet alleen de hoeveelheid licht, maar ook de kwaliteit van het licht belangrijk. Ze moeten allebei worden aangepast aan de werkomstandigheden in de ruimte. Het lichtreflecterend vermogen van een plafond zal niet alleen bijdragen tot een verlaging van de elektriciteitskosten, maar ook de kwaliteit van de lichtomstandigheden verbeteren. Naast zonlicht en kunstlicht kunnen we ook een onderscheid maken tussen direct en indirect licht. Direct licht verlicht rechtstreeks, terwijl indirect licht het resultaat is van lichtreflectie. Aangezien het plafond het enige volledig zichtbare oppervlak in een ruimte is, moet de lichtreflectie hier zo hoog mogelijk zijn om het licht effectief te benutten.

Een plafond met de juiste combinatie van hoge lichtreflectie en goede lichtverspreiding (lichtdiffusie) leidt tot een gelijkmatige en nauwkeurige verspreiding van licht in een ruimte, waardoor de behoefte aan lampen afneemt.

Thermische isolatie-eigenschappen van plafondpanelen

Betere isolatie van gebouwen is een efficiënte manier om CO2 uitstoot te verlagen. Hiermee boekt u snel succes in de strijd tegen klimaatverandering. Isolatie vermindert de onnodige verspilling van fossiele brandstoffen in gebouwen vandaag de dag, verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik in de EU en de VS en daarmee een belangrijke oorzaak van de door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot. De ontwikkelingslanden – die worstelen met energieschaarste en luchtvervuiling – hebben ook gebouwen nodig die minder energie verspillen en minder CO2 uitstoten.

Hoewel we ons in de eerste plaats richten op akoestische oplossingen, zijn er ook situaties waarbij de intrinsieke thermische isolatie van het ROCKWOOL basismateriaal, als belangrijk onderdeel van Rockfon plafondpanelen, efficiënt kan worden gebruikt.

Dit is het geval bij winkelcentra boven parkeergarages, gebouwen met een plat dak of oude gebouwen met slecht geïsoleerde kelders. Het Rockfon plafond moet beschouwd worden als onderdeel van de totale thermische isolatie, rekening houdend met de fysieke kenmerken van het gebouw (bijv. condensatie, voorkomen van koude bruggen, enz.). Wij leveren speciaal ontworpen producten voor thermische isolatie in combinatie met akoestische absorptie.

Vochtbestendigheid en dimensiestabiliteit

Hoe dimensiestabiel zijn Rockfon producten onder vochtige omstandigheden?

In gebouwen in aanbouw die nog niet volledig gesloten zijn of waar gebruikte materialen nog niet droog zijn, kunnen vochtproblemen optreden. Daarnaast kan de luchtvochtigheid in vochtige ruimtes, zoals zwembaden, keukens en sanitaire ruimtes bijzonder hoog zijn.

Vocht kan de structuur van bepaalde plafondmaterialen verzwakken en zorgen dat ze doorbuigen. In extreme gevallen kunnen ze zelfs uit het ophangsysteem vallen. Ook corrosie van metalen onderdelen dient voorkomen te worden door systeemplafonds te plaatsen met een ophangsysteem met verhoogde corrosiebestendigheid (ECR).

Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabel tot een luchtvochtigheidsniveau van 100% RV en kunnen geïnstalleerd worden bij een temperatuur van 0°C tot 40°C. Er is geen acclimatisering nodig en Rockfon plafondpanelen kunnen in een vroeg stadium van de bouw geplaatst worden (voór plaatsing van de ramen) zonder gevaar voor vervorming.

Het lichtgewicht, maar stabiele, niet-hygroscopische karakter minimaliseert het uiteindelijke gewicht van het volledig geïnstalleerde plafond, waardoor ook het aantal benodigde ophangers voor de installatie wordt verminderd. In overeenstemming met EN 13964 is ons assortiment Chicago Metallic™ ophangsystemen geclassificeerd in vier klassen – A, B, C en D – waarbij B de standaard is onder normale omstandigheden, zoals op kantoor, in de retailbranche en op scholen. In een omgeving met een hoge luchtvochtigheid (> 90% RV) en veel kans op condensatie, zijn ophangsystemen klasse D nodig met verhoogde corrosiebestendigheid.

Neem voor meer informatie en voorwaarden contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

Reiniging en hygiëne

Kan een Rockfon plafond- of wandpaneel gereinigd worden?

Al onze plafonds kunnen gereinigd worden met een stofzuiger met een zachte borstel.

Speciale plafonds, zoals Rockfon Blanka met een oppervlak met micro-textuur, kunnen gereinigd worden met een vochtige doek of spons.

Producten als Rockfon MediCare Plus en Rockfon MediCare Air hebben een duurzaam, sterk waterafstotend oppervlak dat bestand is tegen verdunde oplossingen van ammoniak, chloor, quaternair ammonium en waterstofperoxide. Ze kunnen ook twee keer per jaar worden gedesinfecteerd door middel van stoomreiniging volgens een door deskundigen vastgelegd protocol.

Meer informatie over de reiniging van onze producten vindt u op de betreffende productpagina.

Is steenwol een voedingsbodem voor micro-organismen?

Onze plafondpanelen zijn gemaakt van waterafstotende steenwol. Steenwol biedt geen voedingsbodem voor de volgende micro-organismen (getest volgens JIS Z 2801:2000, ASTM C 1338-96 en NFS 90-351:2013):

 • Escherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)
 • Stachybotrys chartarum
 • Penicillium brevicumpactum
 • Alternaria tenuissima
 • Aspergillus Brasiliensis
 • Sporobolomyces roseum
 • Rhodotorula rubra

Het assortiment Rockfon MediCare biedt vier hygiëneniveaus (Rockfon MediCare Royal, Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air en Rockfon MediCare Block), elk speciaal ontwikkeld voor de vereisten van zones met verschillende infectierisico's in zorginstellingen.

Alle Rockfon MediCare producten voldoen aan de vereisten voor een lage uitstoot van deeltjes en beschikken over een cleanroom classificatie ISO Klasse 5 of beter (ISO 14644-1).

Stootbestendigheid

Zijn Rockfon panelen stootbestendig?

Naast geluidsabsorptie is stootbestendigheid van bouwmaterialen een belangrijk aspect in scholen en sportzalen. Plafonds moeten in dit soort ruimtes meer dan gemiddeld bestand zijn tegen slijtage en regelmatige demontage.

De stootbestendigheid van systeemplafonds wordt getest volgens EN 13964:2014 bijlage D, waarbij het totale plafondsysteem wordt beoordeeld (panelen en alle elementen van het ophangsysteem). Er zijn drie klassen van stootbestendigheid:

 • Klasse 1A plafonds moeten geïnstalleerd worden in sporthallen waar balsporten worden gespeeld met een hoge impact.
 • Klasse 2A plafonds zijn geschikt voor sportcentra waar balsporten met een lage impact worden gespeeld en voor intensief gebruikte schoolruimtes.
 • Klasse 3A plafonds kunnen geïnstalleerd worden in ruimtes waar het plafond moet voldoen aan de basisvereisten voor stootbestendigheid, zoals klaslokalen en gangen in schoolgebouwen.

De testprocedure voor stootbestendigheid geeft een indicatie van de weerstand van een plafond tegen de incidentele impact van ballen onder normale omstandigheden in een sporthal.

Rockfon Boxer plafonds hebben een verstevigd oppervlak waardoor ze een voortreffelijke mechanische weerstand hebben. Het Rockfon System Olympia Plus A Impact 1A biedt de beste stootbestendigheid.

Duurzaamheid

Rockfon en duurzaamheid?

Als onderdeel van de ROCKWOOL Group streven we ernaar om het moderne leven te verrijken door de natuurlijke kracht van steen te benutten.

Onze producten helpen onze klanten en hun gemeenschap de uitdagingen van het moderne leven aan te gaan. Ze bieden comfort, veiligheid en een efficiënt gebruik van grondstoffen. Steen is de ruwe grondstof voor de productie van onze steenwol. Het vormt het fundament van onze business.

Wij streven er voortdurend naar om uw ambities op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen. Of u nu uw gehele gebouw wilt certificeren volgens een duurzaamheidsproject of dat u zich specifiek wilt richten op circulariteit, lage uitstoot, binnenklimaat of verantwoorde inkoop.

We documenteren en communiceren op transparante wijze het duurzame profiel van onze producten aan de hand van onze Productduurzaamheidsverklaringen, die zijn ontwikkeld rond de belangrijkste duurzaamheidsprogramma's en onze EPD's.

CE certificering

Welke producteigenschappen van Rockfon dragen een CE-markering?

Klanten moeten kunnen vertrouwen op de prestaties die fabrikanten van plafonds vermelden. Dat is precies het doel van de CE-markering. De Europese Commissie voor Standaardisering (CEN) heeft sinds 1 juli 2007 de verplichte norm EN 13964 voor verlaagde plafonds ingevoerd.

De norm streeft ernaar het vergelijken van verlaagde plafonds te vereenvoudigen. Hiertoe worden de producteigenschappen  vastgelegd die vermeld moeten en mogen worden op etiketten en in de productdocumentatie. Om onze klanten zo goed mogelijk te informeren, hebben wij een groot aantal parameters geselecteerd die nu voor elk van onze CE-gemarkeerde producten worden vermeld. Wij vermelden niet alleen de verplichte eigenschappen brandreactie en uitstoot van formaldehyde, maar ook geluidsabsorptie, doorbuiging, duurzaamheid en thermische isolatie. Indien van toepassing informeren wij onze klanten ook over lichtreflectie, stootbestendigheid en geluidsisolatie.

Al onze relevante plafondpanelen hebben sinds oktober 2005 een CE-markering, geldig voor al onze fabrieken in Europa. Daarnaast hebben we gekozen voor het hoogste niveau van toezicht van
conformiteit: AVCP1. Dit betekent dat een onafhankelijke certificeringsinstelling – de Belgian Construction Certification Association (BCCA) – ons initiële testprogramma heeft geverifieerd en toezicht houdt op onze productdocumentatie en productiefaciliteiten. Alle vermelde AVCP1- en 3-waarden zijn getest en geverifieerd door onafhankelijke erkende laboratoria. Bovendien zal onze doorlopend geauditeerde productiecontrole in de fabriek altijd verzekeren dat klanten producten ontvangen die voldoen aan de normen van de onder de CE-markering gedeclareerde productprestaties.

Alle Chicago Metallic™ ophangsystemen en bijbehorende elementen hebben ook een CE-markering, die verplichte waarden vastleggen voor brandreactie, duurzaamheid en draagkracht. Ons gecertificeerde kwaliteitswaarborgsysteem verzekert dat de vermelde productprestaties altijd betrouwbaar en eenduidig zijn.

Vind ons en onze partners

Bekijk

Showing
Offices & Factories near you