Een positieve bijdrage aan een schone en gezonde omgeving

Goede hygiëne is een zwaarwegende factor in een verscheidenheid aan ruimtes. Adequate reiniging en desinfectie van bouwmaterialen zijn bewezen methodes om verspreiding van infecties te verminderen en onder controle te houden. Dit geldt ook voor het vermogen van een materiaal om niet bij te dragen aan het verspreiden van micro-organismen.

Het belang van hygiëne

Het oppervlak van bouwmateriaal speelt een belangrijke rol bij het inperken van bacterie- en infectieverspreiding; in veel sectoren hanteert men daarom bijzonder strenge gezondheidsvoorschriften voor de materiaalsoorten die gebruikt kunnen worden. 

Bij het bepalen van de materialen, met name voor ruimtes waar regelmatige reiniging en ontsmetting belangrijk is, is het van essentieel belang om goed in te schatten hoe bouwproducten de omgeving zullen beïnvloeden.

De keuze voor bouwmaterialen die niet gereinigd kunnen worden of die bijdragen aan de verspreiding van micro-organismen kan een enorme invloed hebben op het binnenklimaat en de gebruikers van een gebouw. In de horecasector kan onjuiste keukenreiniging leiden tot verspreiding van voedselgerelateerde bacteriën. Langere herstelperiodes en herhaalde ziekenhuisopnames zijn symptomen van zorggerelateerde infecties. Vijf tot dertig procent van de patiënten loopt minstens één infectie op tijdens een ziekenhuisverblijf.    

Duurzame hygiëne

Om een veilige omgeving te creëren, moeten bouwmaterialen (inclusief het plafond) voldoende duurzaam zijn om gereinigd en gedesinfecteerd te worden, zonder afbreuk te doen aan het visuele ontwerp van de ruimte. Ze mogen geen voedingsbodem zijn voor micro-organismen. 

5 tot 30% van de patiënten loopt minstens één infectie op tijdens een verblijf in een zorginstelling.

Akoestische uitdagingen in de gezondheidszorg

Toepassingsgebieden