Onbrandbare materialen beschermen uw gebouw

Door het toegenomen gebruik van synthetische materialen verspreidt vuur zich nu 5 tot 10 keer sneller in een gebouw dan 50 jaar geleden. Steenwol, het basismateriaal in onze akoestische panelen, is van nature al bijzonder brandveilig en draagt niet bij aan de verdere verspreiding van vuur.

Mensen verwachten dat hun huizen, werkplekken, scholen en ziekenhuizen veilig zijn. Gelukkig komen branden niet zo vaak voor, maar áls er eentje uitbreekt, kan dat desastreus uitpakken. Materiaal met brandklasse A1, de hoogste classificatie die aan een product kan worden toegekend, draagt niet bij aan ontwikkeling en verspreiding van brand en geeft zodoende bewoners meer tijd om het gebouw te verlaten.

Wat gebeurt er bij een brand?

Een brand is altijd het resultaat van een ontstekingsbron (hitte), zuurstof (lucht) en de aanwezigheid van brandbaar materiaal. Zuurstof en brandbare materialen voeden vuur en verspreiden het. Door zoveel mogelijk onbrandbaar materiaal te gebruiken, wordt het risico van vuur en rook beperkt of is het beter onder controle te houden. De wijze waarop aanwezig materiaal op vuur reageert, bepaalt of een kleine brand zich verspreidt. 

Waar vuur is, is rook

Bij een brand geven brandbare materialen giftige rook af in een ruimte. De hoeveelheid giftige rook die vrijkomt, hangt af van de hoeveelheid brandbaar materiaal in de betreffende ruimte. In hoge concentraties is giftige rook levensbedreigend. Het inademen van giftige rook veroorzaakt zelfs meer sterfgevallen bij brand dan de vlammen zelf.

Brandbare materialen identificeren

Om brandbare materialen te identificeren en de brandveiligheid te verhogen, zijn er in verschillende landen brandveiligheidsnormen vastgelegd om verspreiding van vuur tegen te gaan. Hierbij wordt ook de brandreactie van materialen gemeten.

Brandreactie

Brandreactie bepaalt of een materiaal bijdraagt aan een brand. De “Brandreactie”-classificatie (EN 13501-1) van de EU meet de ontvlambaarheid van het materiaal, de mate waarin hitte vrijkomt, de mate van vlamuitbreiding, de mate van rookproductie, brandende druppels/deeltjes en/of een combinatie van deze veiligheidsaspecten.  

A1 is de hoogste classificatie die een product kan krijgen. A1-producten dragen niet bij aan ontwikkeling en verspreiding van vuur. Ze produceren geen rook of brandende druppels. De meeste van onze producten zijn geclassificeerd als A1, en dragen dus niet bij aan een brand.

Vandaag de dag verspreidt vuur zich 5 tot 10 keer sneller dan in de jaren '50.

Toepassingsgebieden