ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Netto CO2-negatief in een verhouding van 100:1

ROCKWOOL is een bedrijf met een netto CO2-negatieve bijdrage waarbij onze steenwolisolatie maar liefst 100 keer meer energie en CO2-emissies bespaart dan voor de productie nodig zijn. Onze steenwolproducten ondersteunen duurzaam modern wonen door bij te dragen aan watermanagement, geluidsisolatie/geluidsaborptie en oplossingen voor de groenteteelt. Steenwol is van nature een circulair product dat eindeloos recyclebaar is zonder verlies van prestaties en kwaliteit. Maar er blijft energie nodig om energie te besparen. We zetten ons daarom in om nóg meer te bereiken.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

We doen nog meer voor energie-efficiëntie met SBTi

ROCKWOOL heeft het Science Based Targets initiative (SBTi) ondertekend en zich verbonden, aan een gecontroleerd en goedgekeurd plan, voor een ambitieuze vermindering van broeikasgassen uit onze productcyclus met 1/3 binnen 15 jaar vanaf 2019. Hieronder valt ook een reductie van de absolute emissies van onze fabrieken met 38% en alle overige uitstoot van broeikasgassen met 20%. Het SBTi is een partnerschap van CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute en het Wereldnatuurfonds (WWF). Het is ontwikkeld om scherpe doelstellingen voor het klimaat in de private sector om te zetten door bedrijven te mobiliseren en zich te binden aan reductiedoelen op wetenschappelijke basis.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Energie besparen, emissies beperken

Volgens de klimaatovereenkomst van Parijs moet 42% van de verlaging van de CO2-emissies uit efficiënter energiegebruik komen. Al tientallen jaren is ROCKWOOL kampioen in zuinig energieverbruik in onze fabrieken en dit blijft voor ons het allerbelangrijkste doel. Want uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat de beste energiebezuiniging bestaat uit energie die niet verbruikt wordt.

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Investeren in innovatie

De vermindering van de directe emissies van onze fabrieken staat centraal bij onze technologische ontwikkelingen. Daarom nemen wij een het voortouw bij de ontwikkeling van een grootschalige elektrische smelttechnologie, goed geschikt voor landen waar het elektriciteitsnet al een lage CO2-uitstoot heeft In Noorwegen hebben we onze fabriek in Moss gekozen voor een pilotproject als de grootste elektrische smeltoven in de bedrijfstak. Hiermee zal de CO2-uitstoot van de fabriek in Moss ongeveer 80% lager worden.

Al jaren geleden heeft ROCKWOOL ook grote investeringen gedaan in de ontwikkeling van smelttechnologieën met flexibele brandstoffen. Hiervan plukken we nu de vruchten, want door deze technologie kunnen we overstappen op brandstoffen met minder CO2-emissies. Onze twee fabrieken in Denemarken zijn hiervan prachtige voorbeelden. De overstap naar aardgas in 2020 en biogas in 2021 betekent dat we onze absolute CO2-uitstoot in Denemarken zelfs al in 2021 met 70% hebben verlaagd.

In 2021 zal ook een van onze fabrieken in Polen overstappen op aardgas. Daarnaast zal onze nieuwste faciliteit in aanbouw in de Verenigde Staten in 2021 opstarten op aardgas in plaats van op kolen. Maar dat is pas het spannende begin van iets groters. Terwijl we deze nieuwe technologieën al doende verder ontwikkelen, willen we ook andere fabrieken in de komende jaren laten omschakelen.

De circulaire economie staat in steen gehouwen.

De natuurlijke kringloop van steenwol stelt ons in staat dit product/materiaal een eindeloos aantal keer volledig te recyclen, zonder enig verlies van performance en kwaliteit. We zullen onze inspanningen vergroten om gebruikte steenwol te verzamelen en te recyclen. Het doel is 100% recycling en dit oneindig te blijven doen. Want met steenwol is ieder einde pas het begin.

Hebt je de video gezien?

Download ons duurzaamheidsrapport

Meer weten?