Een circulaire economie

03 augustus 2020

Recycling van producten wordt van cruciaal belang door de aanhoudende bevolkingsgroei, vermindering van grondstoffen en klimaatverandering.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

Bij de beoordeling van de bijdrage van een product aan de circulaire economie spelen verschillende aspecten een rol.

1. Wat gebeurt er met het product na gebruik? Wordt het in een gesloten of open kringloop gerecycled?

2. Welke andere secundaire materialen kunnen er in het product worden hergebruikt? Is dat geupcycled of gedowncycled materiaal?

3. Is er sprake van schaarste bij het gebruik van grondstoffen, en wat is de efficiëntie van het gebruik van die materialen?

1. Gesloten kringloop-recycling van onze eigen duurzame producten

Om afstand te nemen van de consumptie maatschappij, vermindert de circulaire economie ons materiaalverbruik door efficiënt en winstgevend hergebruik van grondstoffen. Voor een wereld die efficiënt omspringt met haar grondstoffen, moeten we voorzien in duurzame producten en tegelijkertijd zo min mogelijk natuurlijke grondstoffen verbruiken.

  • Vanaf geen één van onze fabrieken gaat er steenwol naar een vuilstortplaats
  • Zorg voor een duurzaam product met een gesloten kringloop
  • Steenwol is een herbruikbaar, volledig recyclebaar materiaal

In 2018 werd 130.000 ton steenwol verzameld voor recycling.  Onze recylingcyclus vermindert de waarde niet en ons product kan eindeloos gerecycled worden...

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Gesloten kringloop-recycling van Rockfon producten

Om afstand te nemen van de consumptiemaatschappij, vermindert de circulaire economie ons materiaalverbruik door efficiënt en winstgevend hergebruik van grondstoffen.

2. Upcycling van afval uit andere sectoren

Bij de beoordeling van het duurzaamheidsprofiel van een product moeten we rekening houden met de mogelijkheden voor hergebruik van een recyclingstroom (secundair materiaal).

  • Wij upcyclen afval uit andere sectoren en creëren zo meerwaarde: zodat deze materialen niet op stortplaatsen terecht komt. Wij geven afvalmateriaal een tweede leven
  • We halen geen schaarse grondstoffen weg bij andere sectoren
  • Wij leveren een serieuze bijdrage aan de circulaire economie.

3. Natuurlijke & hernieuwbare primaire grondstoffen

Steenwol is een waardevolle grondstof en duurzaam bouwmateriaal. Onze steenwol werd aan begin vorige eeuw ontdekt in Hawaï. Het is een natuurlijk bijproduct van vulkanische activiteit: gesmolten en vervolgens tot natuurlijke vezels gesponnen.

  • De aarde produceert 38.000 maal meer vulkanisch gesteente dan wij gebruiken voor de jaarlijkse steenwol productie van ROCKWOOL.
  • Het vulkanisch gesteente (basalt) wordt bijzonder efficiënt gebruikt: 1 kubieke meter basalt kan overeenkomen met 2.200 m2 ofwel acht tennisbanen bedekt met plafondpanelen
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon
Video

Upcycling van afval uit andere sectoren

Omdat Rockfon meer materialen gebruikt in de productie dan er retour komt voor recyling, hebben we additionele materialen nodig. Daarom upcyclen we secundair materiaal dat anders op de afvalberg terec