Wat geluidsoverlast is en hoe u het beperkt

7 januari 2020

2020 is het jaar van geluid. Geluid speelt een cruciale rol in ons leven. Maar we leven in een tijd waarin alsmaar groeiende steden hogere niveaus van geluidsoverlast met zich meebrengen.

geluidsoverlast neemt toe in grote steden

Leven in lawaaiige steden  

Maar laten we eerst eens kijken waar het vandaan komt en welke impact het heeft. Regelmatig geluiden boven 80 dB waarnemen, is geen uitzondering als u in een grote stad woont. Overdag wordt in Mumbai en Londen gemiddeld 105 dB ervaren, terwijl Tokio en Chicago met gemak 95 dB bereiken.  Een onderzoek onder stedelingen in de EU toonde aan dat 80% van de ondervraagden, representatief voor ongeveer 400 miljoen mensen, geloofde dat lawaai invloed heeft op hun gezondheid, in enige mate of zelfs voor een groot deel (WHO, 2018). Verkeer, openbaar vervoer, bouwplaatsen, machines, luide muziek en elektronische apparatuur kunnen een grote impact hebben op het welzijn van mensen.

In feite is geluidsoverlast verantwoordelijk voor diverse gezondheidsproblemen als stress, angsttoestanden en gehoorverlies. In het bijzonder stress kan leiden tot hoge bloeddruk en het risico van een hartaandoening vergroten. Het leven in de stad, constant omringd door geluid en lawaai, heeft invloed op ons sociale gedrag. Gevolgen kunnen maatschappelijke isolatie zijn, net als negatieve gevoelens als woede en frustratie. Om al deze redenen is het belangrijk bewust te zijn van de impact die geluid kan hebben en maatregelen te nemen voor een effectieve geluidsreductie.

Wanneer geluid lawaai wordt

Om geluidoverlast aan te kunnen pakken, is het belangrijk te beseffen dat diverse geluidsniveaus schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid en ons concentratievermogen op het werk. Naast het aantal dB, zijn ook de tijdsduur en de regelmaat van blootstelling aan geluiden factoren waarmee we rekening moeten houden. Dit houdt in dat een geluid dat aanvankelijk als niet te luid waargenomen wordt, echter na een bepaalde tijdsduur toch schadelijk blijkt te zijn voor onze mentale en fysieke gesteldheid.

Wat zijn gevaarlijke geluidsniveaus (dB) in ons dagelijks leven? Op de eerste plaats wijzen we erop dat sommige studies geluiden boven 80 dB hebben geïdentificeerd als oorzaak voor agressief gedrag en 140 dB als de drempelwaarde voor fysieke pijn. Zo bereikt de sirene van een ambulance bijvoorbeeld 120 dB, terwijl een knallende luchtballon 154 dB behaalt. De wekker, het stadsverkeer en zelfs een föhn worden in dit opzicht beschouwd als gemiddeld luide geluiden, met in doorsnee 90 dB.

1/1

Hoe kunnen we geluidsoverlast verminderen?

Soms is het niet mogelijk om oorzaken van geluidsoverlast te voorkomen. Akoestische oplossingen als geluidsabsorptie of -isolatie zijn de beste manier om ongewenst geluid te beperken en te beheersen. Health and Safety Executive (VK) adviseert om elementen met een lage geluidsemissie op te nemen tijdens de ontwikkelingsfase van een project en om lawaaiige apparatuur niet in bepaalde ruimten te plaatsen. Door de keuze voor geluidsabsorberende plafonds, zoals de akoestische oplossingen van Rockfon, worden geluidsniveaus verminderd en hiermee creëer je

  • Verhoogd welzijn
  • Hogere productiviteit op het werk
  • Betere leerprestaties op school
  • Snellere genezing in het ziekenhuis

Bij Rockfon zijn we ervan overtuigd dat goede akoestiek hand in hand gaat met duurzame producten en unieke ontwerpen. Een verlaging van de geluidsoverlast hangt samen met een groter welzijn op diverse vlakken. De kwalitatief hoogwaardige materialen van onze akoestische oplossingen en de expertise van ons team creëeren een prettige binnenklimaat voor mensen, waarin zijn creatief kunnen zijn, zich goed concentreren, rusten, genezen en floreren.

Bron: PUBLIC SILENCE door Architecten Van Mourik 

 

Gerelateerde informatie