De psychologie van de open kantooromgeving

12 juli 2018

Kiezen voor een gedeelde kantooromgeving en toch de behoefte aan privacy waarborgen, dwingt ontwerpers om goed na te denken over de invloed van de werkomgeving op haar gebruikers.

1/3

Vaak afleidend, soms frusterend 

Een belangrijke onderzoeksinstelling benadrukt de negatieve invloeden die open kantooromgevingen hebben op de gezondheid van werknemers en op het personeelsverloop. Søren Peter Lund, senior onderzoeker bij het Danish National Research Centre for Working Environment legt uit: "Het gebrek aan privacy in een open kantooromgeving zorgt ervoor dat medewerkers het gevoel hebben dat ze constant worden bekeken. Het geluid om hen heen wordt als een bedreiging ervaren".

De akoestische kwaliteit van een ruimte is een van de belangrijkste factoren waarmee rekening gehouden dient te worden bij het ontwerp van ruimtes waar communicatieve of cognitieve taken worden uitgevoerd.

De gedragsbeïnvloeding van lawaai

Volgens gedragswetenschapper Mille Sylvest is lawaai niet enkel een storende factor op het vlak van concentratie maar werkt het ook negatief op het vlak van productiviteit en samenwerking tussen medewerkers, wat de kantooromgeving sterk kan ondermijnen. "Het welzijn van kantoormedewerkers is sterk afhankelijk van de tevredenheid met hun eigen status binnen de organisatie. De kwaliteit van de werkomgeving  is sterk bepalend voor deze status. Een lawaaierige werkomgeving duidt op een lage status, wat het welzijn van een persoon negatief beinvloedt en zijn gedrag kan veranderen" verklaart Sylvest.

Samenwerking en privacy verbinden

Kantoren ontwerpen is ontwerpen voor menselijke interactie, waarbij samenwerking en concentratie belangrijk zijn. Zoals Lennart Nilsson, één van de meest vooraanstaande akoestische experts in Zweden, stelt: "In kantoren is de noodzaak voor goede geluidsabsorptie vooral hoog in open kantooromgevingen en bij teamwork waar veel overleg nodig is". 

Ontdek hoe akoestiek op kantoor geoptimaliseerd kan worden, met de beste combinatie tussen hoge geluidsabsorptie en hoge geluidsisolatie.

Het gebrek aan privacy in een open kantooromgeving zorgt ervoor dat medewerkers het gevoel hebben dat ze constant worden bekeken.

Søren Peter Lund

Senior Onderzoeker bij het Danish National Research Centre for Working Environment

Geluidsisolatie

Het is een mooie uitdaging om de hoeveelheid afleiding en de schadelijke effecten van geluid te verminderen, terwijl er toch een flexibele, persoonlijke en aantrekkelijke omgeving wordt gecreëerd. Onze dB-producten koppelen de voordelen van geweldige geluidsisolatie aan onovertroffen geluidsabsorptie.

Meer info

Gerelateerde artikelen